Vznik oddílu šachu – čerpáno z kroniky

V r. 1972 se v letních měsících pod vedením pana  Karla Česáka začal v Libčicích při ZK Šroubárny formovat šachový  kroužek, který v té době čítal 2-3 členy. Zájem o něj však rekordně rostl a v srpnu měl už 15 členů a v září už sehrálo své první přátelské utkání s šachisty z Kralup.

Výsledek byl nad očekávání  vynikající –  7:1 pro Libčice, což tehdejším libčickým šachistům zvedlo sebevědomí natolik, že si v říjnu podali žádost na oficiální registraci, ke které došlo 30. listopadu 1972 pod názvem ZK Šroubárny Libčice – oddíl šachu.  Pro mladší ročníky – zkratka ZK znamená závodní klub. V té době měly některé státní podniky tzv.  závodní kluby, pod kterými se soustředily různé zájmové, sportovní či kulturně zaměřené skupiny zaměstnanců daného podniku. Podniky jim často poskytly prostor a finanční podporu. Oddíl šachu  pro začátek dostal  od šroubárny tisíc korun, což  nebylo málo, jak by se někomu mohlo dnes zdát.

Takže libčičtí šachisté dostali svou první „dotaci“ a oficiálně se pustili do hry na konci roku 1972. Postupem času se stali na pomyslné šachovnici různých turnajů, přáteláků a simultánek  dosti respektovaným týmem, což trvá de facto dodnes.

Čerpáno z Kroniky oddílu šachu

Karel Česák v r. 1972

Karel Česák

Vladimír Tyban v r. 1974

Vladimír Tyban

Josef Husár

Josef Husár

 

Související články